Fagstoff

Das lernst du in Lektion fünf

Publisert: 09.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Symbol for læringsmål. Foto. 

Kommunikasjon

 • Oppgi klokkeslett på to måter
 • Fortelle hva du gjør om morgenen
 • Fortelle om hverdagen din
 • Fortelle om ting du må gjøre
Kommunikation
 • Analoge und digitale Zeitangabe
 • Erzählen, was du am Morgen machst
 • Von deinem Alltag erzählen
 • Von Dingen erzählen, die du tun musst

Land og folk

 • Arbeidsåret i Tyskland, med arbeidsdager, feriedager og helligdager
 • Hva tyskerne gjør hele dagen

Land und Leute

 • Das Arbeitsjahr in Deutschland, mit Arbeitstagen, Urlaubstagen und Feiertagen
 • Was die Deutschen den ganzen Tag machen

Språklære

 • Løst sammensatte verb i fortellende setninger og spørsmål
 • De modale hjelpeverba müssen, können, dürfen
 • Plassering av sammensatt verbal i fortellende setninger og spørsmål
 • Refleksive verb

Sprachlehre

 • Trennbare Verben in Aussagesätzen und Fragesätzen
 • Die Modalverben müssen, können, dürfen
 • Die Satzklammer
 • Reflexive Verben mit Reflexivpronomen im Akkusativ