Oppgave: Yrkessituasjon

Å bygge vegg i bindingsverk

Publisert: 13.09.2017, Oppdatert: 19.10.2017
 

Du skal i denne oppgaven bygge en vegg i bindingsverk. Veggen skal bygges som en vinkel. 2 personer jobber fint sammen om denne oppgaven. Målene på veggen skal være 2500 mm den ene veien og 1000 mm andre veien. Høyden på veggen skal være 2400 mm.

Materialer

 • 48 mm x 98 mm høvlet trelast. (Lag materialliste med PC på vedlagt regneark)
 • Avstiverstag eller bord
 • Skruer eller spiker

Verktøy

 • Skrumaskin eller hammer
 • Vinkel
 • Sag
 • Vater
 • Målebånd

Utførelse

 • Start med å utføre en Sikker jobb-analyse SJA. (vedlagt skjema)
 • Lag en arbeidstegning med kappliste.
 • Finn en plass i verkstedet som er egnet for å bygge og sette opp veggen.
 • Kapp til alle sviller og stendere og monter sammen med skruer eller spiker.
 • Husk senteravstand på 600 mm mellom stenderne.
 • De 2 veggene skal monteres sammen i et hjørne.
 • Veggene kan bygges ferdig hver for seg på gulvet før de reises opp og monteres sammen.
 • Husk å montere avstiverstag på den lengste veggen.
 • Veggene må monteres slik at de står i vater og lodd.

Vedlegg

Forfatter: Kjell Brørs 

Forfatter: Kjell Brørs 

Forfatter: Kjell Brørs