Fagstoff

Byggtegning

Publisert: 13.09.2017

  

Byggtegninger er viktige for at et bygg skal bli slik som planlagt. For at det ikke skal bli misforståelser, er det mange regler for hvordan tegningene lages. For deg som skal jobbe som håndverker i byggebransjen er det viktig å forstå tegningene. Du må også tegne skisser for deg selv og andre.

Streker

  • hel strek, betyr kant på figuren
  • stiplet strek, betyr kant på baksiden (som ikke sees)
  • tynn hel strek, betyr mållinjer

Målsetting

Når vi bygger etter tegning, skal målene vi bruker, være skrevet på tegningen. Derfor er alle viktige mål skrevet på mållinjer i tegningen. Målene som er skrevet på tegningen, er virkelige lengder slik de skal være på bygget, uansett målestokk. Mållinjene tegnes helst på utsiden av bygget med målgrenselinjer som nesten treffer kanten det skal måles fra.

2 tegninger med mål i snitt og plan. Tegning.byggtegning i plan og snitt 

Målestokk

Byggtegninger tegnes ikke i virkelig størrelse. Tegningene forminskes slik at de passer på store (A1) eller små (A4) papirark. Hvor mye vi forminsker, kalles målestokk. En vanlig målestokk på byggtegninger er 1:50. Da er 1 mm på tegningen 50 mm på bygget. Det vil si at avstander på tegningen må ganges med målestokken for å få avstanden på bygget. Dette gjelder når vi tegner på papir. Når vi tegner på PC, kan vi «zoome» slik at målestokken hele tiden kan varieres.

Navn på linjer og tall i en byggtegning

 

Vedlegg:

Tegning for SketchUp og andre tegneprogrammer.

Opphavsmann: Kjell Brørs