Oppgave: Yrkessituasjon

Montering av stillas

Publisert: 04.09.2017, Oppdatert: 19.10.2017

2 personer justerer en stillasfot med skrue og vater. Foto.Justering av stillas med skrue og vater

Dere skal montere stillas mot en vegg. Stillasmontering er et samarbeid som ikke kan gjøres alene. Sikkerheten er viktig, da det er fare for fallende gjenstander fra stillaset. Det er også fare for at du eller andre faller ned fra stillaset. Tenk hele tiden på sikkerhet for deg selv og de du jobber sammen med.

Materialer

 • et komplett stillas med alle nødvendige deler for å montere et sikkert stillas
 • underlagsplater hvis underlaget ikke er fast
 • øyeskruer og veggfester

Verktøy

 • hammer hvis det trengs for å feste deler med kiler
 • fastnøkkel hvis det trengs for å skru sammen deler

Sikkerhetsutstyr (alltid)

 • arbeidsklær
 • vernesko
 • hjelm
 • fallsikringssele

Utførelse

 • Foreta en sikker jobbanalyse SJA før arbeidet starter.
 • Arbeid rolig uten hastverk.
 • Ha god kommunikasjon med de du jobber sammen med.
 • Sørg for at stillaset står vannrett og loddrett.

Vedlegg

Forfatter: Kjell Brørs 

Forfatter: Kjell Brørs