Læringssti

Publisert: 05.09.2017
Varighet: 4t
De tre bukkene Bruse , Folkediktning

Bukkene Bruse og Frøknene Frue

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til typiske sjangertrekk i folkeeventyr
  • kjenne til ulike fortellemåter
  • vite hva som menes med begrepet «verdier», og kunne identifisere hvilke verdier som formidles i en tekst
  • kunne sammenligne fortellemåter og verdier i folkeeventyr og moderne eventyr
  • forstå hvordan tekster speiler tankemønstre og samfunnsforhold i den tida de ble til i
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti