Fagstoff

Varmeberegning

Publisert: 29.01.2010, Oppdatert: 07.08.2017

Framgangsmåte for varmeberegning av rom i bolig.

Aktuelle linker

Solar

Malmbergs

Varmehåndboka 2009 

Enhver bolig trenger en form for varmekilde for å opprettholde eller skape en behagelig innetemperatur. På tross av at dagens boliger stadig blir bedre isolert, har vi fortsatt et stort varmetap gjennom vegger, dører og vinduer.

 

Varmeberegning av forskjellige rom avhenger av flere faktorer:

  • Hvor boligen er plassert (geografisk).
  • Hvor ny/gammel boligen er.
  • Hvor mange yttervegger boligen har.
  • Hvor store vindusflater/kaldloft/bakkekontakt.
  • Hvilken type rom/bruk av rom.

Som en tommelfingerregel sier vi at varmebehovet i et oppholdsrom i en bolig bør ha 60 - 80 W/m2. Har du et nytt, godt isolert hus kan du gå under denne grensen. Har du et gammelt hus med mange vinduer beliggende i Finnmark, bør du kanskje gå over denne grensen. Hviken type varmekilde du her velger blir akkurat det samme.

Arealberegning og målestokk

Målestokk på en plantegning forteller oss om forholdet mellom lengdene/avstandene på tegningen, og den reelle lengden/avstanden. Alle plantegninger er oppgitt med en målestokk, ofte 1:50 eller 1:100. I disse tilfellene er da 1 cm på tegningen henholdsvis 50 cm og 100 cm (1 m) i virkeligheten. Når du skal beregne arealet på et rom, må du først gjøre om til reelle mål.

Målestokken på bildet i eksempel 1 er oppgitt til 1:50. Jeg måler vegg 1:6 cm og vegg 2:4 cm (avhengig av oppløsning på skjerm osv.). Vegg 1 er da 3 m og vegg 2 er 2 m. Arealet blir 3x2 = 6m2.

Informasjon: Frittstående hus oppført i 1966, ikke etterisolert og beliggende i Moss. Huset har kaldt loft og er ikke godt isolert fra bakken. Velger her 80 W/m2 pga. nevnte forhold.

Eksempel 1

Varmeberegning av SOV 1

 

Plantegning i målestokk 1 til 50. illustrasjon.Plantegning 

Målestokken på bildet i eksempel 2 er oppgitt til 1:50. Jeg måler vegg 1:6 cm og vegg 2:4 cm (avhengig av oppløsning på skjerm osv.). Vegg 1 er da 3 m og vegg 2 er 2 m. Arealet blir 3x2 = 6m2.

Informasjon: Blokkleilighet oppført i 2006, beliggende i Moss. Leiligheten er i midtseksjon i 3. etasje (av 5). I dette tilfellet har leiligheten kun 2 yttervegger. Boenheten får her varme fra begge sider, samt under og over. Varmebehovet her blir betraktelig mindre enn i ovennevnte eksempel. Velger 50 W/m2 pga. nevnte forhold.

Eksempel 2

Varmebehov i SOV 1: 80 W/m2 x 6m2 = 480 W

 

 

PlantegningPlantegning

Varmebehov i SOV 1: 50 W/m2 x 6m2 = 300 W

Varmebehovet på et bad settes til ca. 100 W/m2 (tommelfingerregel). Du bør kanskje øke denne verdien litt i eksempel 1, og minske litt i forhold til eksempel 2.

Når du har varmeberegnet et rom velger du egnet varmekilde, og velger rett størrelse på kilden fra en leverandørkatalog.

 

Relatert innhold