Ekstern ressurs: Oppgave

Kan du det? (om suksesjoner)

Publisert: 23.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Oppgave om suksessjon. Skjermdump.Kan du det? (om suksesjoner) Flervalgsoppgave om suksesjoner:
Interaktiv oppgave

http://web2.gyldendal.no/undervisning/felles/ndla/naturfag/full_content.asp?dbg=bu&file=skarning/kap1/suksoppgave

Relatert innhold