Oppgave

Bryt regler for typografiske avstander

Publisert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En fuglefigur med briller leser i en ordbok. Illustrasjonsfoto. 

Kopier en liten sak og et bilde fra en nettavis, og bryt regler for typografiske avstander.

  • Bruk minst to spalter og sett opp tekst og bilder med god lesbarhet. Bruk grep du har lært så langt.
  • Gjør ordavstanden mindre enn trackingen (bokstavavstanden). Hvordan ble det å lese teksten?
  • Gjør linjeavstanden mindre enn ordavstanden. Hva synes du om resultatet?
  • Prøv å bryte avstandshierarkiet på flere måter og tenk over om det er noen av avstandsreglene det ikke er så nøye å følge.
  • Du kan gjerne samarbeide og diskutere med en medelev.
Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff