Oppgave

Forsøk: Hvor mye energi bruker vi? (Hjemmeøvelse)

Publisert: 22.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Det er ikke alle som har et bevisst forhold til energibruken i egen bolig, noe denne oppgaven kanskje kan bøte litt på?

Peisbål. Foto.Oppvarming med peis
Opphavsmann: Pöllö
 

 

Hensikt

Kartlegge hvor mye energi du og familien din bruker der dere bor.
Finne hvilke energikilder den kommer fra.
Kan vi legge om til et mer miljøvennlig energibruk?

Framgangsmåte

 • Lag en tabell der dere for hver dag noterer: dato, klokkeslett, målerstand og utregnet forbruk. Deretter regner dere ut gjennomsnittlig energiforbruk per døgn per person i familien.
 • Dere skal også føre opp en del data om husstanden ellers, som kan påvirke energiforbruket.
 • Deretter skal de gå sammen i grupper, for eksempel på 3 elever, og skrive en rapport der dere samanlikner og drøfter energibruken i egen husstand og forskjeller mellom resultatene fra de ulike husstandene.
 • Dere skal også drøfte eventuelle mulige enøktiltak.
 • Rapporten skal skrives med riktig oppsett for en rapport.

Resultater

Data om bolig og beboere i husstanden:

 • Antall beboere:
 • Alderssammensetningen på beboere:
 • Boligens areal:
 • Beskrivelse av boligen: Type, antall rom, kjeller, isolering, skiftede vinduer o.l., beliggenhet, alder og annet som du tror kan påvirke energibruket.
 • Varmekilder og innetemperatur: Type varmekilder: plassering av disse, vanlig temperatur inne, nattsenking temperatur.
 • Vaner og holdninger i husstanden til energibruk ellers.
 • Gjennomsnittlig energiforbruk per døgn per person.

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt