Fagstoff

Epoker i stilhistorien

Publisert: 19.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Hund i sofa. Illustrasjon.Klarer du å plassere dette bildet i en uttrykkshistorisk epoke? 

Mennesker har alltid satt spor etter seg visuelt. Det finnes flere tusen år gamle hulemalerier og helleristninger med bilder av dyr og mennesker, og av scener fra jakt og fiske. I dag sprayes det graffiti på murvegger og T-banevogner. Aktiviteten er på sett og vis den samme, men det visuelle uttrykket er forskjellig.

I denne sammenhengen bruker vi begrepet stilhistorie. Stilhistorien beskriver fortrinnsvis estetiske kjennetegn spesielt ved arkitektur, skulptur og bildekunst i en gitt tidsepoke og knytter gjerne disse til epokens ideologiske og teknologiske situasjon. Slik sett er stilhistorien en del av kunsthistorien.

Stilhistorie og uttrykkshistorie

I mediefaget bruker vi også uttrykkshistorien som samlebegrep. Uttrykkshistorie er et videre begrep enn stilhistorien, det inkluderer stilhistorien, men i tillegg også kultur- og mediehistorien, det vil si sjangre, formater og medietyper i tillegg til nye ideer, oppfinnelser og kommunikasjonsmuligheter.

 

 

Bruk blikket

I presentasjonen nedenfor finner du en oversikt over noen stilperioder som har kategorisert kunstuttrykk fra rundt år 1890 og fram til i dag. Dette er ikke noe du behøver å pugge, men det er morsomt å kunne litt stilhistorie og kjenne igjen ulike stilarter. Denne kunnskapen kan du bruke til å kjenne igjen historiske trekk blant annet i de medieuttrykkene vi omgås i dag.

Øver du deg, vil du etter hvert oppdage at noe er typisk minimalisme, noe typisk barokk og noe annet helt klart pop art.

Noen kunstuttrykk kan det være vanskelig å plassere innenfor en bestemt stil: Kanskje det er brukt elementer og inspirasjon fra flere stiler samtidig? Kanskje stemmer ikke stilen overens med hva som var på moten i perioden det ble laget?

Det kan diskuteres når de ulike periodene nøyaktig startet og sluttet. Ulike fagfolk vil kunne bruke en annen tidsmessig inndeling enn denne. Særlig etter år 1900 finnes det et vell av stilbetegnelser.

Noen kjente stilarter fra 1890 og fram til i dag

 • Art Nouveau 
 • Plakatstil
 • Kubisme
 • Futurisme
 • Konstruktivisme
 • Dadaisme
 • Art Deco 
 • De Stijl
 • Surrealisme 
 • Den nye typografien
 • Abstrakt ekspresjonisme
 • Pop art
 • Psykedelisk stil
 • Minimalisme 
 • Op art
 • Pikselkunst
 • Graffiti og gatekunst
 • Informasjonsgrafikk
 • Digital kunst