Oppgave

Studer og presenter en epoke fra stilhistorien

Publisert: 20.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kvinne balanserer på line mellom klokker. Illustrasjon. 

Velg en av stilepokene som har vært aktuelle etter 1900 og sett deg grundig inn i den.

Du skal lage en presentasjon om en stilepoke for klassen, slik at medelevene dine lærer mer om

 1. tidsperioden da denne stilepoken dominerte
  • Hva preget verdenssamfunnet på den tiden?
 2. hva folk var opptatt av på den tiden
  • Var det mellomkrigstid og uroligheter, eller kanskje hippietid og flower power?
 3. de mest kjente kunstnerne innen stilepoken og hvor de holdt til

 4. hvordan uttrykkene så ut med tanke på
  • farger
  • fonter
  • bilder og illustrasjoner
  • stil

Vis mange eksempler – pek og forklar!