Fagstoff

Hvorfor skal vi bevare det biologiske mangfoldet?

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Kunstig tjern

Bevaring av økologisk mangfold skjer ut fra etiske, estetiske, økologiske og direkte nyttehensyn.

 

Reppadalen naturreservat. Foto.Vakker natur gir oss mange gode opplevelser. Fra Reppadalen naturreservat.  

 

 

 

Veps. Foto.Alle arter har sin plass i økosystemet – også vepsen!  

Det biologiske mangfoldet har en egenverdi, samtidig som det skaper alle de funksjonelle økosystemene vi kjenner. Mangfoldet er en forutsetning for menneskenes trivsel og velvære. Alt vi trenger for å leve, henter vi fra naturen. Planter som skaffer oss mat og medisiner, materialer til klær, møbler og bygninger stammer fra viltvoksende arter i naturen.

  • Egenverdi: Det biologiske mangfoldet vi har i dag, har utviklet seg gjennom millioner av år. Vi har etisk og moralsk plikt til å bevare det for kommende generasjoner.
  • Friluftsliv, rekreasjon og trivsel: Mulighet for å ferdes i vakker, vill og uberørt natur med et variert plante- og dyreliv betyr mye for trivsel og velvære.
  • Alle arter har sin rolle i det økologiske samspillet, og den genetiske variasjonen er viktig for å takle framtidige endringer i miljøet.
  • Indirekte bruksverdi: Eksempler er at myrer hemmer flom, regnskog produserer mye oksygen, sandmorener renser vann.
  • Direkte bruksverdi som kilde til mat, brensel, medisiner, byggemateriale og klær.
  • Potensiell verdi: Framtiden vil gi oss muligheter som ikke er kjent eller utnyttet i dag. Dette kan være både direkte og indirekte verdier.


Vi kan på mange måter si at  vi lever av det biologiske mangfoldet.

Mer om bevaring av biologisk mangfold.