Læringssti

Publisert: 14.06.2017
Varighet: 2t
Times Square

Underholdning

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne forklare hovedtrekk ved underholdningsbransjen

  • kjenne til og kunne bruke relevante fagbegreper

  • kjenne til hvordan det er å jobbe i bransjen

  • forstå hvilke økonomiske motiver som ligger bak en produksjon

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti