Fagstoff

Øvelser - småspill

Publisert: 25.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Her presenterer vi noen øvelser som egner seg til lek og småspill: Fuglene er sultne, Spillek, Magic box, Spill med flere baller, Bevegelige mål og Snudde mål.

Figur Spilleoppsett, fuglene er sultne. Illustrasjon.Fuglene er sultne  

Fuglene er sultne

Hvordan?

Lag fire «reir», ett i hvert hjørne. Fuglene (spillerne) fordeler seg på de ulike reirene. Alle har hver sin kølle. På midtbanen ligger en mengde «mat» (baller), som fuglene skal løpe og hente på signal. Maten frakter de hjem ved å føre én og én ball fra midten og helt tilbake til reiret. Når det er tomt for mat, skal fuglene tilbake til reiret og telle hvor mange baller de har samlet. Det laget som har flest, vinner. Så er det om å gjøre å legge all maten tilbake på plass på samme måte. De som er ferdige først, vinner.

Hvorfor?

Denne øvelsen stimulerer overblikk og ballkontroll i fart. Det er viktig at spillerne ser opp, slik at de ikke kolliderer. De som samler inn færrest baller, vinner som regel tilbakeleggingen. På den måten får alle en følelse av mestring.

Spillek

Hvordan?

Del spillerne inn i to lag. To og to spillere går sammen om å holde i én kølle. Start med én ball og gå etter hvert over til flere. Spill mot to mål.

Hvorfor?

Dette er en aktivitet for alle. Øvelsen viser at samarbeid er viktig. Det er en bra oppvarmingsøvelse som ofte kaller på latteren.

Fotball. Foto.Fotball  

Magic box

Hvordan?

Del gruppen i to lag. Det spilles med en innebandyball, som bare kan være nær kølla, og med en fotball, som spillerne bare får lov til å berøre med beina.

Hvorfor?

Øvelsen stimulerer overblikket og koordinasjonsevnen (samhandlingen øye–hånd), og er riktig morsom.

innebandy ball. Foto.Innebandyball 

Spill med flere baller

Hvordan?

Alle typer spill kan utføres med flere baller. Vi kan også legge inn begrensninger på hvor mange ganger spillerne får berøre ballen.

Hvorfor?

Når vi spiller med flere baller, blir aktiviteten større. Samtidig stiller øvelsen krav til overblikk og konsentrasjon. Begrensninger på antall ballberøringer gir flere pasninger.

Figur Spilleoppsett, spill med flere baller. Illustrasjon.Spill med flere baller 

Bevegelige mål

Hvordan?

To spillere fra hvert lag holder i hver sin ende av en kølle og danner hvert sitt mål. De forflytter seg opp og ned langs vantet på tvers av banen. Dermed får lagene hvert sitt mobile mål. Det gjelder å score i motstanderens mål samtidig som målet beveger seg opp og ned langs vantet, og forsøke å unngå scoring. Alternativt kan spillerne forsøke å score på eget mål. Målet må da bevege seg på motsatt vis, slik at det blir lett for spillerne på eget lag å score.

Hvorfor?

Ved å bruke et helt annerledes mål får vi opp motivasjonen. Øvelsen egner seg godt hvis vi har mange spillere på liten flate. Da kan flere aktiveres.

Innebandybane. Illustrasjon.Innebandybane 

Snudde mål

Hvordan?

Lagene spiller med målene snudd, slik at åpningen vender mot vantet, to–tre meter ut i banen. Det blir scoring ved at ballen skytes i mål.

Hvorfor?

Ved å snu målene tvinger vi fram mer pasningsspill. Lagene må spille seg inn bak mål for å komme i vinkel til å kunne score. Dermed utnytter spillerne også hele dybden i banen, noe som er gunstig når plassen er liten.

Relatert innhold

Faglig

Generelt