Fagstoff

Øvelser - skudd

Publisert: 24.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Her følger noen øvelser vi kan bruke til å trene på ulike skuddtyper.

Hvordan?

Spillerne danner en hestesko slik at alle har samme avstand til vantet. Lederen demonstrerer en skuddtype, som spillerne deretter prøver ut mot vantet.

Introduksjon av ulike skuddtyper

Innebandy 

 

Hvorfor?

Gjennom mange repetisjoner får spillerne teknikken inn under huden. De må få prøve selv. En bør ikke vise alle skuddtypene på en gang, da blir det for mye å huske på. Vis én type om gangen og la spillerne få tid til å øve før de går videre til neste.


Hvordan?

Sett opp to parallelle kjegler foran mål. Spillerne begynner i rundvantet, driver ballen rundt første og andre kjegle på utsiden og avslutter med å sende ballen i mål. Spillere med venstrefatning starter i venstre hjørne, spillere med høyrefatning i det høyre. De starter på annenhver side. Etter hvert kan en variere ved at spillerne skyter mellom kjeglene, eller en kan sette inn en motstander som spillerne må skyte «rundt».

Dragskudd

Innebandy 

 

Hvorfor?

Dette er ferdighetstrening på dragskudd. Pass på at spillerne forstår at skuddbevegelsen må foregå i en rett linje mot målet før de vrir seg rundt i en V-bevegelse. Det er viktig at spillerne setter ned den foten som er lengst unna ballen, før de vrir seg rundt.


Hvordan?

Spillerne starter ved midtlinjen, tar ballen hurtig med seg mot første kjegle, fører den rundt kjeglene med begge hender på kølla og avslutter med et raskt håndleddskudd nær målvakten. Så bytter spillerne side.

Håndleddsskudd

Innebandy 

 

Hvorfor?

Øvelsen viser fordelene ved å føre ballen med to hender på kølla. Håndleddskudd er den mest effektive skuddvarianten når en kommer tett på målvakten. Dersom en fører med to hender, tar det kortere tid å avfyre skuddet.


Hvordan?

Spillerne stiller seg på to rekker ved rundvantet. De som står i rekka nærmest mål, får rollen som backer, mens spillerne i den andre rekka er vinger. Den første spilleren i backrekka spiller ballen ut til vingen, som skal prøve å skyte. Backen skal prøve å hindre skuddet.

Dekke skudd

Innebandy 

 

Hvorfor?

Denne øvelsen gir god trening i å dekke skudd, som er en viktig defensiv egenskap. Hvor skal vi stille oss slik at vi kan dekke skudd fra angriperen? Samtidig er det viktig å lede angriperen til en dårligst mulig skuddvinkel.


Hvordan?

Del innebandybanen opp i mindre baner. Antallet avhenger av hvor mange spillere det er. Sett opp tre–fem kjegler på hver kortlinje. Disse kjeglene skal motstanderlaget skyte ned. Det gis ett poeng for hver kjegle spillerne treffer. Kjeglene fjernes etter tur, og det laget som først har skutt ned alle motstanderens kjegler, vinner.

Småspill mot mål av kjegler

Innebandy 

 

Hvorfor?

Her øver spillerne på presisjon. Skuddet må være presist for å treffe kjeglene. Etter hvert som motstanderne fjerner kjeglene, blir det vanskeligere å treffe.


 

Spill med store mål på tvers av banen

Hvordan?

Still to mål overfor hverandre på tvers av banen. Det skal være få deltagere på hvert lag.

Hvorfor?

Med få deltakere får den enkelte øvd på flere skuddleveringer. Det blir stor aktivitet, og hver spiller får skyte mange ganger. Øvelsen er svært motiverende.

Relatert innhold

Faglig

Generelt