Fagstoff

Øvelser - pasning og mottak

Publisert: 24.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Her følger noen øvelser for pasning og mottak: Sjøslag, Pasning og mottak, Firkantpasninger, Ti trekk og Spill med kjegler som ballen må sentres mellom.

Figur spilleopsett, sjøslag. illustrasjon.Sjøslag 

Sjøslag

Hvordan?

To lag står på hver sin banehalvdel med en mengde baller fordelt likt på hver halvdel. Øvelsen går ut på å skyte alle ballene over på motsatt banehalvdel. Det laget som har færrest baller på sin halvdel når lederen blåser av, har vunnet. Det kan være lurt å markere en sone midt på banen der ingen spillere har lov å være, et «ingenmannsland».

Hvorfor?

Denne øvelsen tar aldri slutt. Alle er aktive, og spillerne får mange repetisjoner på korte og lange pasninger, høye pasninger og pasninger langs gulvet.

Figur spilleopsett, Pasning og mottak. illustrasjon.Pasning og mottak 

Pasning og mottak

Hvordan?

To og to øver på langs av banen og sender pasninger til hverandre. Lederen demonstrerer en pasningstype og lar spillerne øve på den. Deretter viser lederen en ny type og lar spillerne øve på den, osv.

Variasjoner

 • Pasninger langs gulvet og i høyden
 • Fra korte til lange pasninger
 • Fra løse til harde pasninger
 • Bruke bare én hånd på kølla (for å erfare fordelen ved å bruke begge)
 • Flest pasninger i løpet av en viss tid (ett minutt)
 • Bevege seg mot og bort fra hverandre
 • A driver B fra side til side


Øv på ulike mottak. Hvordan tar vi imot ballen for enklest å kontrollere den? Hva er mest hensiktsmessig, å bruke køllebladet eller kroppen?

Hvorfor?

Spillerne skal bli kjent med de ulike teknikkene og lære terminologien. Begynn med stillestående pasninger, men gå raskt over til pasning og mottak i bevegelse.

Figur spilleoppsett, firkantpasninger. Illustrasjon.Firkantpasninger 

Firkantpasninger

Hvordan?

Sett fire kjegler i en firkant på banen. Fire spillere tar plass mellom kjeglene og begynner å sentre ballen fritt til hverandre.

Variasjoner

 • Direkte pasninger, flere baller, flere berøringer osv.
 • Løp dit du sentrer, løp til en ny posisjon
 • En eller flere spillere plasseres i midten og prøver å snappe ballen (avhenger av ferdighetsnivå)
 • Lederen kan begrense hvem deltakerne får spille ballen til, eller antall berøringer

 

Hvorfor?

Øvelsen kan enkelt tilpasses ferdighetsnivå ved at en justerer størrelsen på firkanten, tallet på spillere i midten osv. Vi får inn de taktiske momentene som gjelder hvor og når spillerne bør slå en pasning. Øvelsen bevisstgjør også spillerne om hvordan de skal bevege seg for å komme ut av pasningsskyggen. Spillerne må holde kølla på gulvet hele tida og være forberedt på en pasning.

Innebandyspillere. Foto.Innebandy 

Ti trekk

Hvordan?

To lag spiller mot hverandre. Ti pasninger innad i laget gir ett «mål». For at det skal telle, må spillerne sentre til en annen medspiller enn den de fikk ballen fra. Motstanderne må få kontroll på ballen før neste telling begynner.

Vi kan legge til en «sone» markert med kjegler eller linjer på gulvet. Hvis pasningsmottakeren befinner seg innenfor sonen, blir det scoring. Det er mulig å begrense tida en kan være i sonen (for eksempel fem sekunder). En annen mulighet er å lage kjeglemål og gi poeng hvis en medspiller tar imot pasningen på den andre siden.

Figur spilleoppsett, sentring mellom kjegler. Illustrasjon.Sentring mellom kjegler 

Hvorfor?

I denne øvelsen legger vi vekt på pasningsspill. Spillerne må hele tida prøve å komme seg ut av pasningsskyggen. Det er en motiverende spilleform som innbyr til mange pasninger og gir mye bevegelse uten ball. Den stimulerer også defensive ferdigheter som brytning, markering, takling og styring/bremsing.

Spill med kjegler som ballen må sentres gjennom

Hvordan?

Lag små baner og sett et mål i hvert hjørne. Begge lag kan score på målene ved å spille en pasning gjennom en medspiller.

Hvorfor?

Dette er en øvelse i pasning og mottak gjennom spill. Spillerne øver også opp det taktiske aspektet: når og hvor de bør slå pasningen. Øvelsen skal vise hvor viktig det er å komme seg ut av pasningsskyggen slik at en får bredde og dybde i spillet.