Læringssti

Publisert: 01.06.2017
Varighet: 3t
En ung dame som tenker

Etos, patos og logos

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du

  • kunne forklare hva retorikk er
  • kjenne til de tre retoriske appellformene etos, patos og logos
  • ha trent på å anvende disse appellformene  
  • kjenne igjen ulik argumentasjon i tekster
  • kunne lage din egen tale der du anvender retoriske virkemidler

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti