Fagstoff

Øvelser - ballkontroll

Publisert: 24.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Her skal vi gå igjennom noen øvelser som trener opp ballkontrollen: Hauk og due, Følg meg, Generalen, Pirk vekk motstanderens ball, Én mot én og Spill én mot én mot mål av kjegler.

innebandy, øvelsen hauk og due.ilustrasjon.Innebandy, hauk og due 

Hauk og due

Hvordan?

Det skal være én hauk og én ball per deltaker. Duene skal forsøke å føre ballen fra mål til mål uten at haukene får tak i den. Hvis haukene erobrer ballen fra en due, blir denne spilleren til hauk inntil han eller hun får tak i en ny ball. I stedet for å bytte hauk kan vi bestemme at det blir flere og flere hauker etter hvert som duene blir tatt.

Hvorfor?

Hauk og due er en motiverende lekøvelse som gir god trening i ballkontroll – både i fart og med motstander. Den stiller krav til flere elementer innen ballkontroll: føring, finting, skjerming og vending.

innebandy, øvelsen følg meg.ilustrasjon.Følg meg 

Følg meg

Hvordan?

Deltakerne stiller med en kølle og en ball hver. Alle beveger seg fritt over halve banen og utfører ulike oppgaver som lederen gir, der de

  • bruker vantet
  • fører langs vantet eller sentrer i vantet
  • bytter ball med en medspiller
  • holder ballen i lufta
  • fører med begge sider av køllebladet
  • fører vekselvis med kølle og fot


Spillerne kan også gå sammen i grupper og bytte på å lede. Gruppen etterlikner de forskjellige bevegelsene som lederen utfører.

Hvorfor?

Øvelsen motiverer for individuell trening av teknikk. Hver enkelt får mye ballkontakt. Treneren instruerer og sørger for at alle får innblikk i ulike sider ved ballkontroll. Deltakerne får trent på å bruke begge sider av køllebladet, holde ballen i lufta, passere ulike hindere osv. Det kan virke motiverende å få konkrete arbeidsoppgaver.

innebandy, øvelsen generalen.ilustrasjon.Generalen 

Generalen

Hvordan?

Spillerne stiller seg på rekke langsetter banen. Bruk flere rader hvis det er mange spillere eller hvis hallen er liten. Lederen står i front og peker for å kommandere spillerne framover, bakover, til høyre eller til venstre. Lederen kan gjerne bruke innebandykølla som pekestokk. Spillerne lystrer generalens kommandoer.

Hvorfor?

Spillerne får øvd på ballkontroll samtidig som de blir tvunget til å løfte blikket. Det er viktig for å kunne se hvor med- og motspillerne er.

innebandy, øvelsen pirk vekk motstanderens ball.ilustrasjon.Pirk vekk motstanderens ball 

Pirk vekk motstanderens ball

Hvordan?

Bruk kjegler til å lage tre firkanter – en stor, en middels og en liten. Alle starter i første firkant, den store. Her gjelder det å ha kontroll på egen ball samtidig som en skal slå bort motstandernes baller. Hvis en mister ballen, må en forlate firkanten og fortsette i firkant to og deretter firkant tre. Fra firkant tre går spilleren tilbake til den første.

Hvorfor?

Dette er en øvelse som aldri tar slutt. Alle er aktive. Spillerne må holde styr på egen ball, ha overblikk for å se hvor motspillerne befinner seg, og holde dem unna ballen. Her er det viktig å skjerme ballen. Øvelsen trener også inn takling, en defensiv ferdighet. Hvordan kan vi best ta ballen fra motstanderen på lovlig måte?

Figur av spilleoppsett en mot en. illustrasjon.Èn mot èn 

Én mot én

Hvordan?

Spill én mot én. På signal bytter spillerne partner. Målet er å skjerme ballen og drible seg forbi motstanderen. Spillerne får to poeng for tunnel og ett poeng for å omgå motspilleren uten tunnel. Vinneren beholder ballen. Alternativ: Vinneren er den som har ballen etter 30 sekunder.

Hvorfor?

Hensikten er å trene opp ballkontroll på en funksjonell måte. Her har vi en motstander som prøver å erobre ballen, dermed blir kravet til ballkontroll mer likt det vi opplever i kamp. Øvelsen stimulerer offensive ferdigheter som ballføring, skjerming og finting, og defensive ferdigheter som takling og det å presse, styre eller bremse ballføreren. I tillegg krever øvelsen at en gjør individuelle taktiske valg.

figur av Spillopsett, en mot en med kjegler. illustrasjonÈn mot èn med kjegler 

Spill én mot én mot mål av kjegler

Hvordan?

Lag små baner på tvers av innebandybanen og bruk kjegler til mål. Begynn med passive motstandere og en kreativ angriper for å stimulere til finting. Del inn i to par på hver bane. Det ene paret hviler når det andre spiller mot hverandre, og omvendt. Kjør intervaller på 45 sekunder, slik at øvelsen blir mest mulig lik en reell kamp.

Hvorfor?

Øvelsen setter noen begrensninger for bevegelsene. Samtidig virker det inspirerende å spille med mål; spillet får en retning. Spillerne øver på de samme tekniske momentene som i forrige øvelse, men det blir mer meningsfullt å finte seg forbi motstanderen for å score. Lederen kan sette begrensninger for ulike finter. Defensive ferdigheter blir å takle, å bremse eller å styre ballføreren.

Relatert innhold

Generelt