Læringssti

Publisert: 16.08.2017
Varighet: 4t
EU-flagg vaier i vinden

EU og Norge

Når du har fullført denne læringsstien skal du

  • vite hva EU er, og EUs mål
  • ha kjennskap til Schengensamarbeidet og EØS-avtalen
  • vite hvilke avtaler som gjør at Norge samarbeider med EU
  • kunne gi eksempler på hvordan Norges avtaler med EU påvirker oss
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti