Fagstoff

Beskjæring av bilder

Publisert: 24.05.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Beskjæring av et portrett. Foto.Beskjæring etter tredelingsprinsippet

Beskjæring betyr at du klipper bort noe av innholdet i bilderuten. I praksis korrigerer du da bildeutsnittet. En slik justering kan ha svært mye å si for det ferdige resultatet.

Bildeutsnittet bestemmer hvor bildets fokuspunkt plasseres i bilderuten. Bildets fokuspunkt er den skarpe delen av motivet som framheves og får mest oppmerksomhet i bildet. Det finnes noen grunnleggende regler for komposisjon som det er viktig å følge.

Tredelsregelen

Tredelsregelen er et prinsipp for god og harmonisk bildekomposisjon som har vært benyttet siden antikken, under betegnelsen det gylne snitt. Tredelsregelen går i korte trekk ut på å dele bildeflaten inn i ni like ruter. Fokuspunktet ditt plasserer du i et av linjenes krysningspunkter framfor midt i bildet. Horisonter kan du legge langs linjene. Det er vanlig at beskjæringsverktøyet har hjelpelinjer for tredeling, slik eksempelbildet viser.

Luft i bevegelsesretningen

Har du et motiv med ledelinjer, må du være oppmerksom på hvordan fokuspunktet plasseres. Ledelinjene skaper bevegelse i et bilde slik at publikums øyne ledes mot høyre eller venstre. Eksempler på slike ledelinjer kan være en pekende hånd, en bil i fart, en horisont eller linjer av lys slik eksempelbildet vårt viser. Har man et ansikt i motivet vil man gjerne plassere fokuspunktet slik at modellen får luft i blikkretningen. Da oppnår fotografen at publikum også får et innblikk i hva modellen «ser etter».

Person i profil med lang nese der ordet news er skrevet. Manipulert foto.Det er viktig med luft i blikkretning og fartsretning. 

Beskjæringsverktøyet

Beskjæringsverktøyet (eng. «Crop Tool») finner du sentralt plassert i verktøymenyen i både Photoshop og Photoshop Express Editor. Beskjæringsverktøyet fungerer stort sett likt fra program til program. Du merker rett og slett det området i bildet du vil beholde. Deretter korrigerer du det valgte utsnittet ved hjelp av boksene i hvert hjørne, og dobbeltklikker når du er fornøyd. Du kan beskjære bildet ditt fritt, eller du kan forhåndsbestemme en bestemt størrelse eller størrelsesforhold (ratio).

Fotograferer du i raw-format, må du åpne bildefilen i et hjelpeprogram som «framkaller» raw-filer. Det finnes mange forskjellige slike «framkaller»-programmer som inneholder grunnleggende verktøy for enkel bildebehandling. Adobes programvare for raw-filer kalles Camera Raw. Her finner du beskjæringsverktøyet som eget ikon helt øverst i menyen.

Skjermdump av forskjellige programmer for etterbehandling av bilder. Foto.Her finner du beskjæringsverktøyet i Camera Raw, Photoshop og Photoshop Express Editor. 

Hva husker du fra Vg1?

Før du går videre, kan du gjerne repetere det du lærte i Vg1 om: