Oppgave

Refleksjon over medieproduksjonsprosessen

Publisert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Medie-elever forbereder seg til sending. Foto.

Oppgave 1: Diskusjon

  1. Hva var din største suksess og din største tabbe i arbeidet med medieproduksjon så langt?
  2. Hvordan kan du sikre deg mot tabber i framtiden?
  3. Hva er forskjellene på konsekvensene av å gjøre en tabbe når du produserer som medieelev, versus når du produserer for mediebransjen?

Oppgave 2: Planlegg et oppdrag

Se på årsplanen og velg deg ut en medieproduksjon dere skal i gang med. Planlegg produksjonsprosessen.

Du kan for eksempel lage et skjema der du punktvis skriver ned hva du må huske på i ulike faser. Bruk gjerne tips fra artikkelen «Sjekkpunkt i elevproduksjoner».

Oppgave 3: Dokumenter en produksjonsprosess

Gjennom å dokumentere og reflektere over produksjonsprosessene du har gjennomført som medieelev, får du systematisert erfaringene dine. Slik vil hver nye prosess kunne gjennomføres med stadig større flyt.