Fagstoff

Faser i bildeproduksjon

Publisert: 24.05.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Etterbehandling fra opptak til ferdig produkt. Foto.Etterbehandling fra opptak til ferdig produkt 

Når en fotograf gjennomfører en produksjon, består produksjonsprosessen av fire faser: idéfasen, opptaksfasen, etterbehandlingsfasen og utkjøringsfasen.

Eksempel på spørsmål som du kan stille deg i de fire fasene i produksjonsprosessen, er:

  1. Idéfasen: Hvilke muligheter har jeg?
  2. Opptaksfasen: Hvordan kan/skal jeg bruke utstyret mitt?
  3. Etterbehandlingsfasen: Hvordan kan jeg forbedre opptakene?
  4. Publiseringsfasen: Hvordan skal det ferdige resultatet leveres?

Men før arbeidet i det hele tatt starter opp, vil alle fotografer ha med seg en minnebank med inspirasjon og erfaringer fra opplæring, og fra bilder han eller hun har sett i bøker, blader og på Internett. Slik kunnskap og erfaring er den basiskompetansen du trenger for å for å bli en flink og kreativ fotograf.

På Internett finner du mengder med veiledningsressurser, både i video- og tekstformat. Her får du demonstrert alle tenkelige effekter du kan bruke i bildene dine, og alt er bare et tastetrykk unna. Dette høres jo flott ut, men i praksis er det ikke så enkelt. Når alt er tilgjengelig, blir problemet ofte å vite hva du skal lete etter. Her vil interesserte fotografer ha et fortrinn. De har sett og testet mer og vet dermed i større grad hva som er mulig å få til under både opptak og etterbehandling.

Til ettertanke

Visste du at vår oppfatning av hvordan et bilde skal se ut når det er etterbehandlet, er kulturbestemt? Se: Bildebehandling av samme modell i 18 land