Læringssti

Publisert: 20.07.2017
Varighet: 4t
Planlegging av nettbutikk

Ulike faser i produksjon av medieuttrykk

Etter arbeidet med denne læringsstien skal du

  • kunne beskrive prosessen fra planlegging til publisering av et medieprodukt

  • kjenne til hvordan produksjonsprosessen er i ulike mediebransjer

  • kjenne til hva som kjennetegner en god produksjonsprosess 

  • kunne anvende denne kunnskapen i planlegging og evaluering av egen arbeidsprosess

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti