Læringssti

Publisert: 22.06.2017
Varighet: 6t
Skolebarn med skolekremmerhus

Schulalltag und Schulsystem

Læringsmål

  • Du kan snakke om skolen og skolehverdagen din.
  • Du kan fortelle litt om skolestarten for tyske førsteklassinger.
  • Du kan nevne noen viktige trekk ved skolesystemet i Tyskland.
  • Du kan nevne noen likheter og forskjeller mellom det tyske og det norske skolesystemet.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti