Læringssti

Publisert: 05.05.2017
Varighet: 10t
Former og symbolikk

Form, stilisering og logo

Etter å ha jobbet deg gjennom denne læringsstien skal du

  • vite hva ulike former symboliserer

  • kunne stilisere og abstrahere

  • kunne designe og vurdere kvaliteten på en logo

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti