Oppgave

Øvingsoppgaver - Føre var

Publisert: 13.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Prognose for global oppvarming. Illustrasjon.Gjennomsnittlig temperaturøkning
Opphavsmann: Hadley Centre
 
Aralsjøen. Foto.Aralsjøen var en gang verdens fjerde største innsjø. 
Opphavsmann: NASA
 

Disse oppgavene krever at du søker opplysninger og arbeider med stoffet.

 

 1. Gi et eksempel på usikker kunnskap som diskuteres flittig i media, og nevn noen synspunkter som illustrerer argumenter for og imot at denne kunnskapen er riktig.
 2. Studer Eksemplet Aralsjøen og gjør greie for hvordan nyttehensyn medførte konflikter og miljøproblemer for folk i området.
 3. Det blir hevdet at det er en nær sammenheng mellom fattigdom, miljøproblemer og økonomisk utvikling. Gi din vurdering av denne sammenhengen. Miljø, bistand og utvikling.
 4. Det er nødvendig med internasjonalt samarbeid for å møte de miljøproblemene vi står overfor. Det er arrangert mange FN-konferanser som angår bærekraftig utvikling.
  Gi noen eksempler på at slikt internasjonalt samarbeid  har gitt resultater.
 5. Hvilke miljøproblemer prioriterer Norge i sitt internasjonale samarbeid? Miljøstatus i Norge