Oppgave

Hør deg selv – Føre var

Publisert: 20.09.2009, Oppdatert: 09.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, da svarene lett finnes på fagsidene.

Å jobbe med eller mot naturen. ©CyberBook AS| YDP|NDLA

Bærekraftig utvikling, Føre var

  1. Forklar hva bærekraftig utvikling egentlig betyr.
  2. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling kalles også "Brundtlandkommisjonen". Hvorfor?
  3. Hvordan kan føre-var-prinsippet virke i praksis?
  4. Hva er den viktigste forutsetningen for å oppnå en bærekraftig utvikling?
  5. Hva er Agenda 21?
  6. Hvor mange land har sluttet seg til Agenda 21?

Løsningsforslag - Føre var