Oppgave

Hør deg selv - Økosystemene er i endring

Publisert: 09.07.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, da svarene lett finnes på fagsidene.

Økologisk suksesjon. Simuleringer og oppgaver.
Kilde: ©CyberBook AS| YDP|NDLA


Hør deg selv - Økosystemene er i endring

 

  1. Hva mener vi med suksesjon i økologien?
  2. Hva er forskjellen på primær og sekundær suksesjon?
  3. Hvorfor og hvordan kan vi forvente at en gress-slette forandrer seg med tiden hvis vi slutter å slå gresset på den, og hvis ingen dyr beiter der?
  4. Hvordan er torvmosen tilpasset å leve i tjernet?
  5. Hvordan er torvmosene bygd for å kunne absorbere mye vann?
  6. Hvordan kan et tjern bli til en skog?
  7. Hva heter de tre hovedfasene i en suksesjon?
  8. Hvilken naturtype utgjør klimaksfasen for primærsuksesjonen i Norge?

 

Løsningsforslag - Økosystemene er i endring

 

Relatert innhold