Video

Bærekraftig utvikling – en god framtid for alle?

Publisert: 31.05.2017, Oppdatert: 20.06.2017

  

Diskuter

  1. Hvorfor er tittelen på filmen «Dear future generations: Sorry», tror du?
  2. Gi eksempler på hva personen i filmen beklager seg over.
  3. Hvor langt fram i tid tror du det som blir beskrevet i filmen, kan komme til å skje?
  4. Hva er årsaken til det som har skjedd, ifølge personen i filmen?
  5. Hvilke løsninger foreslås?
  6. Hvorfor kan vi si at denne filmen handler om «bærekraftig utvikling»?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff