Læringssti

Publisert: 10.05.2017
Varighet: 4t
Jean-Jaques Rousseau

Nye ideer og nye horisonter

Opplysningstida var preget av fornuft, frihetslengsel og framtidsoptimisme.

 

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ideene til de viktigste filosofene i opplysningstida
  • ha lest eller hørt utdrag fra noen kjente opplysningsverk
  • vite hva kansellistil er, og hvilke konsekvenser slik språkbruk kan få
  • ha forstått hvordan opplysningstidas ideer og menneskesyn kommer til uttrykk i litteratur fra 1700-tallet og i samtidslitteratur
  • kunne bruke det du har lært i skriftlige framstillinger

 

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti