Oppgave

Diskuter statsråders bruk av Facebook

Publisert: 06.04.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Facebook. Foto.   

Skriv et Facebook-innlegg

  1. Skriv et Facebook-innlegg om statslederes og statsråders bruk av sosiale medier. Du kan hente eksempler fra vårt eget land, fra USA, eller andre deler av verden. I innlegget gir du uttrykk for hva som er bra ved at maktpersoner kommuniserer med omverdenen på denne måten, og hva som er problematisk.
  2.  Husk å begrunne synspunktene dine og be om saklige kommentarer fra dem som følger deg på Facebook. Dersom du ikke har en egen konto på Facebook, kan du samarbeide med en annen elev i klassen.
  3. Registrer kommentarene du får på dette innlegget i løpet av de første 24 timene. Er kommentarene saklige eller usaklige?
  4. Hvor mange støtter synspunktene dine? Hvordan argumenter de som er enige med deg?
  5. Hvilke argumenter har de som er uenige med deg?
 
Relatert innhold

Aktuelt stoff for