Læringssti

Publisert: 04.04.2017, Oppdatert: 10.10.2017
Varighet: 3t
Deltadannelse (UiT)

Petroleumsgeologi

I denne læringsstien får du god oversikt over prosessene som fører fram til dannelse av reservoarbergarter og fellestrukturer.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • beskrive hvordan sedimentære bergarter dannes, og skille mellom de tre typene som er viktige for olje- og gassfelt på norsk sokkel
  • forklare hvordan olje og gass dannes
  • navngi de ulike fellestrukturene og beskrive hvordan de ble dannet
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti