Fagstoff

Brønntesting

Publisert: 04.04.2017, Oppdatert: 22.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Brenning av olje og gass fra brønntest. Foto.Brenning av olje og gass fra brønntest

Brønntesting, eller produksjonstest, er en undersøkelse av hvor mye olje og gass som kan strømme fra reservoaret gjennom en brønn. Da sjekkes både trykk og strømningsrate over lengre tid og i flere intervall.

Informasjonen fra brønntesten brukes til å bestemme hvordan feltet skal bygges ut for å få mest mulig hydrokarboner ut av reservoaret.

I dette emnet ser vi nærmere på utstyret som brukes i brønnen og på overflaten, og hvilke data som samles inn fra brønnen.

 

Relatert innhold