Fagstoff

Oppsummering batterier og brenselceller

Publisert: 29.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
This node does not support insertion type thumbnail 

 

Brenselscelle med forklarende tekst. Skjermdump.Viten-objekt - Hvordan virker en brenselcelle. 

 

This node does not support insertion type thumbnail 

Batterier

 • Engangsbatterier er utbrukt når det ikke er mer igjen av elektrodematerialet.
 • Et tørrelement (1,5 V) består hovedsakelig av karbon som positiv elektrode, sink som negativ elektrode og  ammoniumklorid som elektrolytt.
 • De alkaliske batteriene (1,5 V) har kaliumhydroksid som elektrolytt.
 • Et litiumbatteri (3–3,5 V) har metallisk litium som negativ elektrode. Positiv elektrode og elektrolytt kan variere fra batteritype til batteritype.
 • Oppladbare batterier er galvaniske elementer der elektrodereaksjonene under bruk kan tvinges til å gå den andre veien, slik at batteriet lades opp igjen.
 • For blyakkumulatoren (2,0 V) går reaksjonen

Pb2+ + Pb2+⇋Pb + Pb4+

   mot høyre ved oppladning og mot venstre ved utladning.

 • Et nikkel-metallhydridbatteri (1,2 V) består av nikkel som negativ elektrode og et metallhydrid som positiv elektrode.
 • Et litiumionebatteri (3,7 V) består av grafitt som den negative elektroden og en litiumforbindelse som positiv elektrode. Oppladning og utladning av et litiumionebatteri består hovedsakelig av en form for pendling av Li+-ioner fram og tilbake mellom elektrodene.
 • Alle batterier med tungmetaller skal behandles som spesialavfall. Alle miljøvennlige, oppladbare batterier bør returneres til gjenvinning. Miljøvennlige engangsbatterier kan kastes i restavfallet.

Brenselceller

 • En brenselcelle er en form for galvanisk element med gasselektroder.
 • Den alkaliske brenselcellen (1,23 V) består av to porøse nikkelelektroder og en elektrolytt av kaliumhydroksid.
 • PEM-brenselcellen (1,23 V) har en protonledende membran i stedet for elektrolytt.
 • Hydrogengass blir i begge tilfellene pumpet inn mot den negative elektroden og oksygengass mot den positive, og totalreaksjonen er:

2 H2 + O2 → 2 H2O.

Relatert innhold