Oppgave

Hva vet du om målgrupper?

Publisert: 06.04.2017, Oppdatert: 26.04.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ungdom med nettbrett. Foto.

Samarbeid med en medelev og skriv ned hva dere tenker om følgende spørsmål:

1. Hva tror dere menes med målgruppetenkning i mediebransjen?

2. Hvordan ville dere beskrive målgruppa dere tilhører? Tilhører dere alltid samme målgruppe? Hvilke medieuttrykk mener dere det er helt opplagt at har dere som målgruppe? Hvilke har ikke det overhodet?

3. Hvorfor er det viktig å ha klart for seg målgruppa for å nå gjennom med et budskap? 

4. Hva synes dere er det vanskeligste med det å jobbe med målgrupper?