Læringssti

Publisert: 16.08.2017
Varighet: 4t

Arbeidsmiljø og fagorganisering

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • ha kunnskap om de sentrale punktene i arbeidsmiljøloven
  • kunne vurdere hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
  • vite hva som menes med “partene i arbeidslivet”
  • vite reglene for når man kan gå til streik
  • kunne gjøre rede for faktorer som bestemmer lønnsvilkår
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti