Fagstoff

Klimaendringer

Publisert: 27.03.2017, Oppdatert: 30.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

To mennesker som søker ly under samme paraply under en kraftig regnbyge. Klimaendringer er kanskje den viktigste utfordringen vi står overfor i vår tid. På denne siden har NDLA samlet nyttig fagstoff og lenker til kilder som handler om klimaspørsmål.

Utvalgte nettsider på ndla.no

Skal vi gjennomføre dyre klimatiltak? (Naturfag)

Menneskeheten står overfor den vanskeligste situasjonen vi noensinne har opplevd. Hva skal vi gjøre? Hvordan begrunner vi valgene vi tar?

Klimaendringer endrer verden (Samfunnsfag)

Vietnam er et av de landene i Asia som er mest sårbart for klimaendringer. Landet har et tropisk klima med store variasjoner mellom nord og sør. Nå når temperaturen øker, merkes dette allerede ved et økt antall tyfoner og medfølgende flommer. Dette truer landets matressurser og tilgang på vann.

Konsekvenser av økt drivhuseffekt (Naturfag)

Det er store diskusjoner om den økte drivhuseffekten på jorda er menneskeskapt eller ikke, hvor stor den faktisk er, og hva som skjer i framtida. Ingen har fasiten, og det fins ingen bevis, bare sterke teorier. Forhåpentligvis ender vi opp med å gjøre det som er det beste for framtidige generasjoner.

Climate Change and Global Warming (Engelsk)

On June 18th 2009, the Meteorological Office in the UK published its predictions for climate change in the UK by the year 2050. Similar changes are predicted for Norway.

Se flere ressurser om klimaendringer  

 

Fakta om forventede klimaendringer

 • FNs klimapanel anslår at den globale gjennomsnittstemperaturen mot slutten av dette århundret kommer til å øke med mer enn 1,5 grader, men trolig ikke med mer enn 4 grader høyere enn før den andre industrielle revolusjonen.
 • Havnivået antas å stige med mellom 26 og 54 centimeter fram til 2100. I verste fall stiger havet med 98 centimeter i den samme perioden.
 • Den globale oppvarmingen øker sannsynligheten for alvorlige, vedvarende og irreversible virkninger.
 • Selv om oppvarmingen skjer noe saktere enn man tidligere har antatt, ser det ut til at konsekvensene av selv moderat oppvarming kan bli verre enn det forskerne tidligere har antatt.
 • I årene som kommer, vil ekstremvær som orkaner og sykloner komme oftere og oftere.
 • Når kloden blir varmere, blir det mer vanndamp i atmosfæren. Dette fører til at det oftere og oftere kommer kraftig nedbør de fleste steder i verden.
 • I noen områder, som Sahel-området nord i Afrika, det sørlige Afrika og deler av Sør-Asia, vil den samlede nedbørsmengden bli redusert.
 • Det betyr flere flommer og oversvømmelser i noen områder, og mer tørke og vannmangel i andre.

(Kilde: FNs klimapanel)