Oppgave

Å mure med teglstein

Publisert: 15.05.2017, Oppdatert: 19.10.2017

Teglvegg i verksted. Foto.Muring av teglvegg

Du skal mure en vegg med teglstein og mørtel på gulvet i verkstedet.

Tidsbruk ca. 8 timer

Materialer

  • Mørtel velger du ut ifra det som er tilgjengelig.

Verktøy

  • Verktøyet du skal benytte, skal være tilsvarende det som vises på bildet.

Oppgave

  • Du skal mure en teglsteinsvegg med halvstein forband.
  • Lengden på veggen skal tilsvare 5 teglstein og 4 stussfuger.
  • Høyden på veggen skal være minimum 5 skift. Fugestørrelse 13 mm.
  • Veggen skal være snorrett.
  • Alle skift skal være i vater.
  • Veggen skal være i lodd.

Arbeidslogg og egenvurdering