Oppgave

Oppgave muring med teglstein

Publisert: 15.05.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Teglvegg i verksted. Foto.Muring av teglvegg

Du skal mure en vegg med teglstein og mørtel på gulvet i verkstedet.

Tidsbruk ca. 8 timer

Materialer

 • Mørtel velger du ut ifra det som er tilgjengelig.

Verktøy

 • Verktøyet du skal benytte, skal være tilsvarende det som vises på bildet.

Oppgave

 • Du skal mure en teglsteinsvegg med halvstein forband.
 • Lengden på veggen skal tilsvare 5 teglstein og 4 stussfuger.
 • Høyden på veggen skal være minimum 5 skift. Fugestørrelse 13 mm.
 • Veggen skal være snorrett.
 • Alle skift skal være i vater.
 • Veggen skal være i lodd.

Arbeidslogg og egenvurdering