Fagstoff

Mat på skolen og i skolefritidsordningen

Publisert: 24.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Frokost

På denne siden finner du fagstoff om mat for barn på skolen og SFO. Skolen har et medansvar for at skolebarn får kunnskap om kosthold og gode matvaner.

To jenter som drikker skolemelk. Foto.Skolemelk 

Hensikten med skolemåltidene er

  • å gi energi og overskudd til å møte utfordringene i skolehverdagen
  • å være en arena for trivsel og fellesskap


På skolen er det vanlig at barna har med seg matpakke, men mange skoler prøver i tillegg ut ulike ordninger med mat på skolen.

På SFO spiser barna ett eller flere måltider. Enkelte steder har barna med seg matpakke mens de andre steder får mat servert.

Mange barn i denne aldersgruppen setter pris på å få delta i matlagingen. De er flinke til å dekke bord og kan gjerne gå ut for å hente blomster og naturmateriell å pynte bordet med.

Under relatert innhold finner du blant annet

  • retningslinjer for skolemåltidet som vil hjelpe deg når du skal sette sammen skolemåltidet
  • utdrag fra Helsedirektoratet sine sider om skolefrukt
  • utdrag fra Helsedirektoratet sine sider om kosthold for barn og unge

 

Dersom det skal serveres fellesmåltider, er det beste å velge matvarer som alle barna kan spise, men for noen barn må man tilrettelegge måltidene. Det gjelder barn som trenger andre matvarer på grunn av helse, kultur eller religion. I tilfeller der barnet må ha annen mat enn resten av gruppen, er den beste kilden til informasjon vanligvis barnet selv eller foreldrene. Det er svært viktig at du har kunnskap, slik at barnet får riktig mat. Internett og bøker er også gode kilder til slik informasjon.

Utfordringer til deg


Oppgaver
Relatert innhold