Oppgave: Interaktivitet

Antarktisk næringsnett

Publisert: 11.02.2015, Oppdatert: 14.05.2018

Plasser en organisme i hver rute i næringsnettet. I tabellen nedenfor kan du se hvilken rolle hver art har, hva de spiser, og hvem som eventuelt spiser dem. Husk at pilene viser energiflyten i systemet.

 Organisme Rolle Bytte, mat Rovdyr, beitende dyr
 alger produsent --- krill, fisk, blåhval
 fugl konsument, kjøtteter krill, fisk sel, spekkhogger
 blåhval konsument, planktoneter alger, krill spekkhogger
 fisk konsument, alteter alger, krill fugl, sel, spekkhogger
 spekkhogger konsument, kjøtteter blåhval, fisk, fugl, sel ---
 krill konsument, planteeter alger fisk, blåhval, fugl
 sel konsument, kjøtteter fisk, fugl spekkhogger

Denne oppgaven er en oversettelse av flashoppgaven fra "Fitting Algae Into the Food Web".