Fagstoff

Økologi – samspillet i naturen

Publisert: 22.06.2017, Oppdatert: 15.05.2018
 

Mat, klær, byggematerialer til hus, ja, til og med deler i mobiltelefonen din, er hentet fra naturen. Vi er avhengig av naturen for å leve.

På ungdomsskolen lærte du om økologi. Økologi handler om hvordan naturen er bygd opp, og om samspillet i naturen. For å ta vare på naturen og forvalte naturressursene på en god måte trenger vi kunnskap om naturen.

I dette emnet skal vi repetere grunnleggende økologi og lære mer om naturen og hvordan vi mennesker påvirker den.