Læringssti

Publisert: 23.03.2017, Oppdatert: 10.10.2017
Varighet: 3t
Tidslinje (bilde 2 av 8)

Geologiske prosesser

 

I denne læringsstien får du god oversikt over de geologiske prosessene som dannet grunnlaget for petroleumsindustrien i Norge.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne

  • forklare platetektonikk-teorien
  • beskrive ytre og indre krefter som påvirker jordens overflate
  • drøfte hvordan klima og rekkefølge i prosessene er sentrale for opphavet til reservoar på norsk sokkel
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti