Fagstoff

Å tegne med lys

Publisert: 22.03.2017, Oppdatert: 05.04.2017

Kollasj av to portretter av samme person med hard og myk lyssetting. Foto.Motivet på de to bildene er det samme, men fotografen har flyttet på hovedlyset. Hvis dette var to personer og en av dem hadde utført en kriminell handling, hvem ville du da tenke var skyldig?  

Visste du at ordet fotografi egentlig stammer fra de greske ordene for lys (phos) og tegning (graphê)? Fotografi betyr derfor egentlig «å tegne med lys». Det sier litt om hvor sentralt lyset er for en fotograf.

Lyssettingen har stor innvirkning på hvordan mottakerne oppfatter det de ser. Hvordan du som fotograf evner å bruke lyset, er ofte det som fanger publikums interesse for bildet ditt. I denne læringsstien skal vi se nærmere på hva lys er, og hvordan du bevisst kan bruke forskjellige lyskilder når du fotograferer.