Fagstoff

Havbunnsløsninger

Publisert: 15.03.2017, Oppdatert: 25.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Havbunnsramme for fire brønner. Illustrasjon.  

Når nye felt skal bygges ut, vurderes det om det er mulig å benytte havbunnsinstallasjoner. Årsaken er at det er mindre ressurskrevende å legge fjernstyrte anlegg på havbunnen enn å ha en eller flere bemannede installasjoner på feltet.

Havbunnsinstallasjoner er ikke en ny løsning. Den første kom allerede på 1980-tallet. Likevel er teknologien i rask utvikling, og havbunnsutbygging av felt på norsk sokkel regnes som framtidens løsning. Ofte kombinerer feltutformingen både overflateinstallasjoner og havbunnsinstallasjoner for å oppnå best mulig utnyttelse av ressursene i feltet.

I dette emnet går vi inn på utstyret som brukes på havbunnsløsninger og hvordan kommunikasjonen mellom overflaten og havbunnen foregår.