Oppgave: Arbeidsoppdrag

På jakt etter marine ressurser

Publisert: 07.06.2017

Korallandskap

Oppgave

  • Bruk det interaktive kartet fra Miljøstatus.no.
  • Klikk «Vis forklaring» for å se hva de ulike symbolene og fargene betyr.
  • Klikk «Utforsk kart» for å åpne kartet på Miljøstatus.no sine sider. Her kan du velge å vise flere/færre tema i kartet.

 

  1. Hvor i Norge finnes det forekomster av korallrev? Hvor finnes ditt nærmest korallrev?
  2. Finn ut hva korrallrev er. Hvorfor er korallrev viktige for det biologiske mangfoldet i havet?
  3. Hvor i Norge finnes det viktige forekomster av tareskog?
  4. Finn ut hvorfor tareskog er et viktig økosystem i havet.
  5. Hvilke ulike typer oppdrettsanlegg kan du finne i kartet?
  6. Finner du områder der oppdrettsanlegg og korallrev er i nærheten av hverandre? Kan koraller bli påvirket av aktiviteten på et oppdrettsanlegg? Prøv å finne ut mer om dette på Internett. 
Relatert innhold

Aktuelt stoff for