Læringssti

Publisert: 16.03.2017
Varighet: 8t
Layout oppslag stående med piler

Bevegelse og enhet i grafisk design

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

  • forklare komposisjonsprinsippene bevegelse og enhet

  • kjenne til begrepet informasjonshierarki

  • kjenne til hva som ligger i begrepet gestaltpsykologi

  • forstå hvordan bevegelse og enhet kan brukes bevisst i egne arbeider

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti