Oppgave

Paranøtt-treet

Publisert: 07.06.2017, Oppdatert: 15.06.2017

Oppgaver

  1. Gi eksempler fra filmen på at ulike arter kan være avhengige av hverandre.
  2. Hvilket tiltak har blitt satt i gang for å hindre hogst av paranøtt-treet?
  3. Hvorfor har ikke dette tiltaket fungert særlig bra?
  4. Hva tror du man må gjøre for å få et godt vern av paranøtt-trær og andre arter?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for