Fagstoff

Brenselceller

Publisert: 02.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

This node does not support insertion type thumbnail   

Brenselscelle med forklarende tekst. Skjermdump.Viten-objekt - hvordan virker en brenselcelle.     

Fordeler og ulemper med brenselceller

 

Historien om brenselceller

 

Ulike typer brenselceller 

Virkemåte

En brenselcelle er en form for et galvanisk elementEt galvanisk element er en elektrokjemisk celle som omdanner kjemisk energi til elektrisk energi. Som regel består galvaniske elementer av to metaller med en saltbro mellom. med gasselektroder. I reaksjoner som normalt er forbrenningsreaksjoner, utnyttes elektronovergangen mellom et drivstoff som oksideres, og oksygen til å skape elektrisk strøm. I de fleste brenselcellene som benyttes i dag, er hydrogenHydrogen er det enkleste av alle grunnstoffene og består av et proton og et elektron. Hydrogen er ved standard trykk og temperatur en fargeløs, luktfri og svært brennbar gass. Hydrogen kan framstilles ved elektrolyse av vann, men det meste av hydrogengassen i bruk framstilles fra metangass. drivstoffet, men brenselceller som bruker metan, metanol, etanol og sink, er under utvikling.

Det finnes flere ulike typer brenselceller. De blir gjerne inndelt etter hvordan de er oppbygget, og etter hvilke driftstemperaturer de opererer på.

Dyr teknologi

Romferge lander. Foto.Romfergen "Discovery".  Per i dag gjøres den eneste hensiktsmessige anvendelsen av brenselceller i romfarten, men teknologien er i rivende utvikling, og i framtidig overgang fra fossile energibærereFossile energibærere er energibærere som har opphav fra fossile energikilder. Mest utbredt er olje, bensin, diesel, parafin (flybensin), naturgass (metan) og kull. er brenselceller et sentralt bæreelement i ”hydrogensamfunnet”.

I bærbart elektronisk utstyr er batterilevetid et stort hinder for utvikling. Ofte bestemmer batteriet størrelse og design på mobiltelefoner, bærbart medieutstyr og datamaskiner. Prototyper som drives med metanol, er allerede testet i bærbare datamaskiner.

Framtidsvisjon

I ”hydrogensamfunnet” mener forskere at brenselceller skal brukes innen transport av mennesker og gods. Bilen vil få en brenselcelle og elektrisk motor istedenfor dagens forbrenningsmotor, det samme gjelder motorsykler og lastebiler.