Læringssti

Publisert: 01.03.2017
Varighet: 4t
Askeladden og prinsessa utsnitt

Historia og fortellingene om Norge

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du:

  • kjenne til hvilken rolle norsk historie og fortellinger om Norge spiller for utviklinga av en nasjonal identitet på 1800-tallet
  • kjenne til hvordan forfattere som Welhaven og Wergeland bidro i debatten om «det norske»
  • kunne tolke tekster i ulike sjangre der «det norske prosjektet» er motiv og tema
  • forstå hvorfor folkediktninga ble sentral i «det norske prosjektet»

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti