Fagstoff

Barentshavet

Publisert: 21.03.2017, Oppdatert: 18.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Satellittbilde av Barentshavet. Foto.Algeblomstring i Barentshavet 

Barentshavet er det nordligste området som bygges ut. Foreløpig (2017) er Goliat og Snøhvit de eneste feltene som har startet produksjon.

Reservoarbergartene i Barentshavet

Det er to felt i produksjon i Barentshavet: Snøhvit og Goliat. Snøhvit startet i 2007, Goliat i 2016.

Snøhvit er et gassfelt som produserer fra sandstein fra tidlig og midtre jura, fra formasjonene Stø og Nordlema. Stø er hovedformasjonen og er avsatt i grunne marine områder. Reservoarene ligger på 2300 meters dyp.

Goliat er et olje- og gassfelt på Tromsøflaket og ligger 85 km nordvest for Hammerfest. Feltet har to reservoarer i Kobbe- og Realgrunnenformasjonene. Formasjonene er sandstein som er avsatt i sen trias og tidlig jura i elver og i strandsoner. Begge inneholder olje med en overliggende gasskappe.

Realgrunnen ligger rundt 1100 meter under havoverflaten mens Kobbe ligger rundt 1800 meter under havoverflaten. Begge reservoarene har hydrostatisk trykk, som er fordelaktig i forhold til brønnkontroll, men gir utfordringer i forbindelse med produksjon.

Utsnitt av kart over Barentshavet. Illustrasjon.Utsnitt av kart over Barentshavet 

Relatert innhold

Generelt